Debat og politik

70 pct. af Alternativets kandidater siger ja til grønne klimakrav

Klimakoalitionen roser Alternativet, hvor 70 pct. af partiets 94 byrådskandidater har svaret ja til at arbejde for fire konkrete tiltag, der fremmer den grønne dagsorden, hvis de bliver valgt ind den 16. november.

En stemme på Alternativet er en stemme for et lavere CO2-aftryk, mere vild natur, et styrket lokaldemokrati og flere grønne arbejdspladser. Det er det klare signal fra langt størstedelen af partiets opstillede kommunalvalgskandidater, der indtil videre har svaret ja til Klimakoalitionens fire klimakrav på detsidstevalg.dk

Alternativet indtager en andenplads på listen over partier med den største andel af kandidater, der har forpligtet sig til at arbejde for de fire konkrete forslag. 66, svarende til 70 pct. af Alternativets kandidater, har indtil videre forpligtet sig til at arbejde for forslagene, der er inspireret af gode erfaringer, som en række kommuner allerede gør sig i dag. 

Klimakoalitionen roser Alternativet

I Klimakoalitionen, der er et partipolitisk neutralt samarbejde mellem 10 organisationer som står bag hjemmesiden detsidstevalg.dk, glæder man sig over, at Alternativets kandidater bakker så massivt op om de fire forslag.

“Jeg vil gerne give stor ros til Alternativets kandidater for at tage skeen i den anden hånd og give håndslag med borgerne om at gribe til handling og arbejde på lokale løsninger på en global klimakrise. Kommunalvalget kan blive det sidste valg, inden vi har udledt så meget CO2, at temperaturen vil stige med 1,5 grader, som er den grænse, vi med Parisaftalen har forpligtet os til at holde os indenfor, så det er nu, at vi skal handle,” siger Frederik R. Sandby, sekretariatsleder i Klimabevægelsen, der er en af de 10 danske organisationer i Klimakoalitionen. 

Læs mere på detsidstevalg.dk

På hjemmesiden detsidsevalg.dk, hvor siden den 23. oktober har haft mulighed for at spørge deres lokale kandidater, om de vil arbejde for reel handling på klima- og naturområdet, så vælgerne kan se, hvem der rent faktisk har tænkt sig at skride til handling og vise grønt, lokalt lederskab. Siden den 23. oktober er kandidater blevet spurgt om klima flere end 20.000 gange gennem detsidstevalg.dk

Når kandidaterne bliver spurgt, har de mulighed for at svare ja eller nej til at forpligte sig på at arbejde for fire tiltag i den kommende valgperiode, der fremmer den grønne dagsorden, og flere end 1.500 ud af landets cirka 9.000 kandidater har indtil videre svaret ja. De fire konkrete forslag er: 

  • At kommunen vælger grønne løsninger ved at indregne en pris på minimum 850 kroner per ton udledt CO2 i kommunens indkøb, forsyning og byggeri.
  • At kommunen giver plads til mere vild natur ved at beskytte de biologisk mest værdifulde arealer.
  • At kommunen styrker demokratiet med grønne borgerting, som, støttet af eksperter, har reel indflydelse på kommunens klima- og naturpolitik.
  • At kommunen sikrer nye grønne arbejdspladser og uddanner borgernetil de nye jobs.

Kommentarer