Erhverv

Anerkendelse, indflydelse og muligheden for udvikling kan få seniorer til at arbejde efter folkepensionsalderen

Både det psykiske og fysiske arbejdsmiljø er afgørende for, at seniorer bliver på arbejdsmarkedet efter folkepensionsalderen. Det viser ny forskning fra NFA.

Hvad kan få dig til at blive ved med at arbejde efter folkepensionsalderen?

Det spørgsmål er udgangspunktet i et forskningsprojekt, der har undersøgt betydningen af det psykiske og fysiske arbejdsmiljø, for at seniorer bliver på arbejdsmarkedet til en høj alder.

I dag fortsætter omkring hver fjerde seniorer med at arbejde efter folkepensionsalderen. Og både det fysiske og det psykiske arbejdsmiljø har haft betydning for deres valg.

Det viser en ny analyse udarbejdet af NFA og VIVE. NFA har i spørgeskemaundersøgelser i 2005, 2008, og 2010 spurgt til folks arbejdsmiljø. Siden har forskerne i registre kunnet se, hvornår folk holdt op med at arbejde.

Ved at følge ca. 3000 personer, som svarede på et spørgeskema om arbejdsmiljø, da de var i alderen 55 til 59 år, har det været muligt at undersøge, hvilke arbejdsmiljøfaktorer, der er vigtige for, at folk bliver ved med at arbejde både op til folkepensionsalderen og efter folkepensionsalderen.

Arbejdsmiljø som løsning på demografisk udfordring

– Folkepensionsalderen er stigende i de her år, så det er vigtigt at finde ud af, hvordan vi kan fremme det gode arbejdsliv, der giver folk lyst til at arbejde til en høj alder. I projektet her har vi kortlagt, hvad der skal til, hvis folk selv skal træffe valget om at arbejde til en høj alder, siger Lars L. Andersen, der er professor på NFA.

Rapporten viser, at fysisk hårdt arbejde nedsætter sandsynligheden for at arbejde efter folkepensionsalderen med 31 pct., mens et godt psykisk arbejdsmiljø øger sandsynligheden for at fortsætte arbejdet med 81 pct.

– Vi har i mange år vidst, at arbejdsmiljøet har stor betydning for, om folk forlader arbejdsmarkedet før folkepensionsalderen. Men nu har vi undersøgt, om godt arbejdsmiljø også kan fastholde folk til efter deres pensionsalder, siger Sannie Vester Thorsen, seniorforsker på NFA. Hun uddyber:

– Resultaterne viser, at folk bliver længere, hvis de har mulighed for at lære nyt, hvis de har indflydelse på egne arbejdsopgaver, hvis de bliver anerkendt for deres indsats, hvis de får god information om deres arbejde, og hvis arbejdstempoet ikke er for højt.

Kommentarer