Erhverv

Der er flere ledige end arbejdsgiverne giver udtryk for

Foto: Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.

Arbejdskraftreserven er væsentligt højere, end den registrerede bruttoledighed antyder, viser analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. AKU-ledigheden er på 5,1 procent af arbejdsstyrken.

Der er langt flere hænder, der er klar til at tage fat på arbejdsmarkedet, end ledighedstallet, der bliver refereret bredt set, antyder.

Ifølge Danmarks Statistiks arbejdskraftundersøgelse er der 156.000 arbejdsløse, hvis man medregner alle, som ønsker et arbejde og aktivt søger efter et arbejde og kan begynde på et arbejde inden for kort tid. Det svarer til 5,1 procent af arbejdsstyrken og står i kontrast til ledighedstallet på 2,5 procent, der ofte bliver refereret.

”Flere økonomer og erhvervsorganisationer har advaret om, at når ledigheden er så lav, vil der snart opstå så stor mangel på arbejdskraft, at økonomien bliver overophedet. Men situationen er faktisk mere opløftende, end det billede der bliver tegnet,” siger Erik Bjørsted, cheføkonom i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.

AKU-ledigheden er opgjort efter de internationale ILO-kriterier og anvendes i Eurostats og OECD’s internationalt sammenlignelige ledighedstal.

”Der er markant flere ledige hænder, hvis man anlægger et bredere syn på arbejdsstyrken, og det synes vi, at arbejdsgiverne burde gøre,” siger Erik Bjørsted.

”Arbejdskraftreserven er langtfra udtømt, og opsvinget giver os en historisk mulighed for at få endnu flere mennesker på kanten af arbejdsmarkedet i arbejde,” siger Erik Bjørsted.

Analysens hovedkonklusioner

  • Den registrerede bruttoledighed var i december på 70.900 fuldtidspersoner, svarende til 2,5 procent af arbejdsstyrken. Der er dog flere ledige hænder, end bruttoledigheden antyder. Bruttoledigheden inkluderer for eksempel ikke arbejdsløse, som ikke modtager understøttelse eller studerende, som er på jagt efter et job.
  • Ledighedstallet er markant højere, hvis man medregner alle, som ønsker et arbejde og aktivt søger efter et arbejde og kan begynde på et arbejde inden for kort tid. Faktisk er der 156.000 arbejdsløse ifølge Danmarks Statistiks arbejdskraftundersøgelse. Det svarer til 5,1 procent af arbejdsstyrken.
  • Blandt disse er der mange unge, som ikke indgår i den registrerede bruttoledighed. De gode tider får sandsynligvis flere, som hidtil har stået uden for arbejdsmarkedet, til at prøve lykken. Blandt disse kan der også være overførselsmodtagere, som ikke er registreret som ledige samt ikke-vestlige indvandrere. 

Kommentarer