Erhverv

FOA-formands appel: Få nu flere på fuldtid

Kommunerne er blevet bedre til at slå fuldtidsstillinger op i ældreplejen for at afbøde personalemanglen. Men vi er langt fra mål, pointerer FOA-formand. Langt de fleste stillinger opslås nemlig stadig på deltid.

Jeg løber ikke rundt med armene over hovedet, for rekrutteringsproblemerne er voldsomme og alvorlige inden for ældreområdet, og der er rigtig lang vej til målet endnu. Derfor er det så vigtigt, at kommunerne ansætter flere i fuldtidsstillinger i stedet for på deltid, og derfor er det godt at se, at det nu bevæger sig i den rigtige retning.”

Sådan siger FOAs forbundsformand Mona Striib efter at have set tallene for, hvor mange af kommunernes opslåede stillinger inden for ældreplejen, der bliver slået op på henholdsvis fuldtid og deltid.

En af vejene til at afhjælpe den omfattende mangel på social- og sundhedsansatte er nemlig, at få flere til at arbejde fuldtid. Det gør kun omtrent hver femte i dag. Til gengæld er kommunerne inden for de seneste år er blevet bedre til at tilbyde de ansatte fuldtid, når en ledig stilling slås op. Det viser nye tal, som FOA har trukket i FH’s jobdatabase AMOS.

I 2019 slog kommunerne således kun 18% af i alt knap 10.000 social- og sundhedsstillinger op på fuldtid. Det tal var i fjor steget til 28 procent af i alt omkring 14.000 stillingsopslag. 64 procent af stillinger slås op som deltidsstillinger, mens 8 procent ikke klart har angivet arbejdstid.

”Det er en virkelig vigtig fremgang. Men tallene viser jo desværre også, at langt de fleste stillinger stadig slå op på deltid. Det duer ikke, når man samtidig har mangel på kvalificeret arbejdskraft. Og det giver slet ikke mening, når der samtidig er ansatte, der arbejder deltid mod deres vilje,” siger Mona Striib og henviser til, at hele 28 procent af de deltidsansatte i ældreplejen gerne vil op i tid ifølge en rapport fra Social-og Indenrigsministeriets Benchmarkenhed fra 2020.

Mona Striib håber, andre kommuner vil lade sig inspirere af dem, der er inde i en god udvikling. Det gælder eksempelvis Aalborg. Her har FOA Nordjylland og Aalborg Kommune indgået en politisk aftale om, at man som udgangspunkt slår alle job i ældreplejen op på fuldtid, undtaget nattevagtstillinger, som af helbredshensyn fortsat er deltidsstillinger. Før de slås op, skal jobopslagene forbi HR i kommunen, og står der 32 timer på opslaget, bliver det rettet til 37. 

Resultaterne er tydelige. Fra 2019 til 2021 er man således gået fra, at 65 procent af kommunens jobopslag søgte efter ansatte til fuldtid, til 87 procent.

Sammen med Aalborg Kommune gør 25 andre kommuner en særlig indsats for at få flere på fuldtid. Det sker igennem projektet ”En fremtid med fuldtid”, som blev aftalt mellem arbejdsmarkedets parter ved overenskomstforhandlingerne 2018, og som også omfatter andre områder med rekrutteringsproblemer, for eksempel det pædagogiske.

”Lige nu samler vi gode erfaringer fra kommunerne i projektet. Men hvis man mener alvorligt, at man vil løse problemerne med rekruttering af social- og sundhedspersonale i en kommunes ældrepleje, er et helt oplagt sted at starte at slå stillinger op på fuldtid frem for deltid,” siger Mona Striib.

At flere bør sikres adgang til at arbejde fuldtid i ældreplejen er også et tema i dag på et samråd, hvor social- og ældreminister Astrid Krag blandt andet skal svare på, hvordan hun vil sikre, at de, der gerne vil, også kan arbejde fuldtid.

Kommentarer