Erhverv

God aftale om regler for hjemmearbejde

Rigtig mange ledere og medarbejdere har under corona-nedlukningerne for alvor fået øjnene op for mulighederne i hjemmearbejde. Og den nye politiske aftale om arbejdsmiljøreglerne giver fornuftige og fleksible rammer for, at de også fremover kan få gavn af fordelene ved hjemmearbejde, mener Ledernes administrerende direktør.

Hjemmearbejde har været en succes under corona-nedlukningerne. Det er det entydige resultat af Ledernes løbende medlemsundersøgelser, hvor lederne ikke blot har været meget tilfredse med, hvordan hjemmearbejdet har fungeret, men også har været positivt overraskede over de ansattes produktivitet fra hjemmearbejdspladsen. Mange ledere og virksomheder har også allerede meldt ud, at de vil øge medarbejdernes mulighed for hjemmearbejde fremover.

Derfor er Ledernes administrerende direktør, Bodil Nordestgaard Ismiris, også meget tilfreds med, at et bredt flertal i Folketinget netop har indgået en aftale om de fremtidige regler for hjemmearbejde.

– Den nye aftale betyder en tiltrængt modernisering og forenkling af reglerne for hjemmearbejde, uden at det sander til i bureaukrati og stive regler. Og det vil gøre det nemmere for ledere og virksomheder at opfylde ønsket fra nogle af de medarbejdere, som gerne vil have mulighed for at arbejde mere hjemmefra fremover, og hvor det kan forenes med deres arbejdsopgaver, siger Bodil Nordestgaard Ismiris.

Hjemmearbejde giver mange fordele

Efter de nuværende regler kan en medarbejder kun arbejde hjemmefra én dag om ugen fra sin bærbare computer, uden at arbejdsmiljølovens helt særlige krav om indretning af hjemmearbejdspladsen træder i kraft. Med den nye aftale kan medarbejderne få lov at arbejde hjemme to dage om ugen, uden at de særlige krav træder i kraft, men arbejdsmiljøloven gælder stadig, og arbejdsforholdene skal naturligvis være i orden.

Aftalen gør det klart og enkelt, hvilke regler der gælder, og giver dermed gode muligheder for at udbrede hjemmearbejde til gavn for både virksomheder, ledere og medarbejdere, mener Bodil Nordestgaard Ismiris:

– Der er mange fordele ved hjemmearbejde, og både ledere og medarbejdere har generelt været glade for det under corona-nedlukningerne. Det giver mere fleksibilitet i hverdagen og har samtidig bidraget til både mindre sygefravær og mindre transport og dermed klimabelastning. Mulighederne for hjemmearbejde afhænger selvfølgelig af arbejdsopgaver, branche og de enkelte ledere og medarbejderes ønsker, men den nye aftale giver rigtig gode og fleksible rammer for at finde de bedste løsninger de enkelte steder.

Kommentarer