Erhverv

Grønt fyrtårn: Nationalt center skal gøre Sydjylland til en international grøn energimetropol

Konsortiet bag det sydjyske erhvervsfyrtårn vil gøre landsdelen til en grøn energimetropol på internationalt niveau. Foto: Jesper Voldgaard.

Stort offentlig-privat konsortium står bag ambitiøst fyrtårnsprojekt, der skal gøre Sydjylland til en international grøn energimetropol. Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse bidrager med 105 mio. kr. fra REACT-EU til etablering af nationalt center, der skal udvikle, teste og demonstrere fremtidens grønne teknologier og sektorkoblingsløsninger.

Et nationalt center for grøn energi og sektorkobling skal være Sydjyllands mest markante bidrag til, at Danmark får en grønnere og mere bæredygtig energisektor og når sit klimamål i 2030. Sådan lyder planerne fra konsortiet bag det sydjyske erhvervsfyrtårn, som Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse nu støtter med 105,3 mio. kr. fra REACT-EU.

Bestyrelsen udmønter i alt 595 mio. kr. som opfølgning på anbefalingerne fra de regionale vækstteams. Med den politiske aftale En ny reformpakke for dansk økonomi har regeringen sammen med en række af Folketingets partier afsat yderligere 500 mio. kr. til at fremtidssikre danske styrkepositioner i de kommende år.

I foråret anbefalede det regionale vækstteam for Sydjylland regeringen at udvikle centret, der bygger på landsdelens styrkeposition inden for grøn energi. Nu går et bredt konsortium med offentlige aktører, virksomheder og videninstitutioner i gang med arbejdet. Dermed skabes fysiske rammer for udvikling, test og demonstration af fremtidens grønne teknologier, herunder i relation til Power2X og integrerede energisystemer.

Steen Brødbæk, adm. direktør i Semco Maritime, der var formand for vækstteamet og nu deltager i konsortiet, siger:

“Fremtidens bæredygtige energisystem skal være fleksibelt og gå på tværs af sektorer, så vi udnytter energien bedst muligt. Produktion af grøn energi og sektorkobling er derfor afgørende redskaber, hvis vi senest i 2030 skal nå målet om 70 pct. reduktion af drivhusgasser. I Sydjylland står vi allerede stærkt på området. Derfor glæder jeg mig til, at vi nu kan komme i gang med at etablere det nationale center for grøn energi og sektorkobling i landsdelen.”

Bag erhvervsfyrtårnet står et stærkt og bredt konsortium af offentlige aktører og private virksomheder, som selv har en betydelig medfinansiering med ind i udviklingsarbejdet.

Lars Tveen, koncerndirektør for Danfoss’ regioner og deltager i konsortiet, ser frem til etableringen af det nye nationale center:

“Sektorkobling er en meget vigtig dagsorden for Danfoss. Vi har i Sydjylland en række virksomheder, der arbejder med konkrete løsninger på at udnytte produceret energi bedst muligt på tværs af eksisterende systemer. Løsningerne skal vise verden, hvordan vi kan reducere CO2 mest intelligent og omkostningseffektivt. Der er ingen tvivl om, at danske virksomheder har et kæmpe eksportpotentiale på området. Det glæder mig derfor, at vi med det nye center udbygger denne styrkeposition.”

Udviklingen af det sydjyske erhvervsfyrtårn vidner om stort engagement. Med opbakning fra samtlige 13 kommuner i landsdelen og en lang række af Sydjyllands fremtrædende virksomheder blev komitéen for grøn energi- og sektorkobling etableret.

Glenda Napier, direktør i Energy Cluster Denmark, som på vegne af komitéen har taget teten i etableringen af fyrtårnsprojektet, siger:

“Det er fantastisk, at hele landsdelen – kommuner, virksomheder og videninstitutioner – er gået ind i fyrtårnsprojektet skulder ved skulder. Nogle af landsdelens største virksomheder er med, og opbakningen fra både energisektoren og de lokale aktører er enestående. Og det brede engagement bliver afgørende, hvis vi skal nå vores klimamål.”

Blandt de øvrige projekter, der nu kan løbes i gang med REACT-EU-midlerne fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, er:

  • Opbygning af faciliteter til test og demonstration af integrerede og digitaliserede energisystemer, hvor en række test- og demonstrationsprojekter skal gennemføres.
  • Udvikling af forsknings- og udviklingsprojekter med deltagelse af virksomheder og videninstitutioner.
  • En indsats for at sikre virksomhederne adgang til kvalificeret arbejdskraft, herunder en tiltrækningsindsats, som organisationen work-live-stay står for.

Per Michael Johansen, rektor ved Aalborg Universitet, deltog i det regionale vækstteam for Sydjylland for Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse. Han ser et stort forskningspotentiale i det sydjyske erhvervsfyrtårn:

“Sektorkobling har et stort potentiale og kan reducere Danmarks CO2-belastning med mange millioner tons. Det kræver vedvarende forskning, og derfor er det godt og rationelt, at virksomheder og videninstitutioner nu går sammen om at etablere centret.”

Fakta om konsortiet bag Fyrtårn Sydjylland

Det nye konsortium bag det sydjyske fyrtårn for grøn energi- og sektorkobling er et offentlig-privat partnerskab, der er sammensat af en lang række offentlige aktører, private virksomheder, organisationer og videninstitutioner. Energiklyngen Energy Cluster Denmark og organisationen work-live-stay er ansøgere til bevillingen.

Kommentarer