Erhverv

HK rejser sag efter ulovlig massefyring i smitteopsporingen

Knap 600 nu tidligere ansatte i Styrelsen for Patientsikkerheds smitteopsporing har ret til en ekstra månedsløn. Det mener HK Privat, som nu rejser sag, fordi loven ikke er blevet fulgt i forbindelse med fyringen af dem for nylig.

Den 7. februar 2022 blev knap 600 medarbejdere i Styrelsen for Patientsikkerheds smitteopsporing afskediget. Det skete, fordi coronavirus ikke længere betragtes som en samfundskritisk sygdom, og der derfor blev skruet ned for beredskabet i smitteopsporingen.

Fyringsrunden har dog ikke fulgt masseafskedigelsesloven. Ifølge loven har et firma, der skal afskedige et større antal medarbejdere, pligt til at forhandle med de påtænkte fyrede eller repræsentanter for dem.

Det er ikke sket, inden der blev udsendt fyringsmails til de mange nu tidligere ansatte. Dermed har de ifølge loven krav på en godtgørelse svarende til 30 dages løn.

HK Privat rejser derfor nu, som overenskomstpart, sag mod vikarbureauet Moment, der har stået for rekrutteringen af de godt 600 fyrede medarbejdere i smitteopsporingen.

Formand for HK Privat, Simon Tøgern, siger:

– Uanset massefyringens baggrund, så skal den følge loven. Vi har her en gruppe ansatte, der har ydet en stor indsats og gjort en reel forskel i Danmarks håndtering af coronapandemien. Loven er ikke overholdt i forbindelse med deres afskedigelser, og derfor er det på sin plads, at de får den godtgørelse, de har krav på.

Faglig sekretær i HK Privat, Claus Olsen, siger:

– Der er helt særlige regler ved masseafskedigelser her i Danmark, som vi har af en grund. Dem forventede vi sådan set, at Moment ville anerkende, men det har trods flere forsøg på forhandling ikke været muligt at nå frem til en aftale. Derfor ser vi os nu nødsaget til at gå rettens vej på vegne af de tidligere ansatte.

Kommentarer