Erhverv

Internationalt og ambitiøst: Fremtidens industrielle løsninger skal udvikles i Fyns erhvervsfyrtårn

Sådan kommer det store LDP-center på Odense Havn efter planen til at se ud. Illustration: NextGen Robotics.

Stort offentlig-privat konsortium på Fyn får 108,5 mio. kr. af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse fra REACT-EU til at tage de første skridt mod et internationalt epicenter for fremtidens digitale, robotteknologiske og autonome løsninger.

Fyn har en styrkeposition inden for robotter, droner og den maritime branche, og den skal udnyttes til at udvikle, teste og producere fremtidens nye industrielle løsninger til brug til lands, vands og i luften.

Det skal ske i fyrtårnsprojektet NextGen Robotics, som Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse nu støtter med 108,5 mio. kr. fra REACT-EU. Bestyrelsen udmønter i alt 595 mio. kr. som opfølgning på anbefalingerne fra de regionale vækstteams. Med den politiske aftale En ny reformpakke for dansk økonomi har regeringen sammen med en række af Folketingets partier afsat yderligere 500 mio. kr. til at fremtidssikre danske styrkepositioner i de kommende år.

Midlerne går blandt andet til at investere i testudstyr og etablere infrastrukturen til et kæmpestort test- og udviklingscenter på Odense Havn, hvor robotter og droner skal automatisere test og produktion af store konstruktioner – fx bygningsdele, skibsdele eller vindmøller. Anlægget bliver det første af sin slags i verden, og Syddansk Universitet, som skal etablere centret, har betegnet det som den næste robotrevolution for Danmark og dansk industri.

Bag det fynske fyrtårn står et bredt konsortium med 26 offentlige aktører og private virksomheder. Derudover er yderligere 25 virksomheder tilknyttet udviklingsprojektet. I spidsen er Business Region Fyn, hvor bestyrelsesformand Kenneth Muhs, borgmester i Nyborg Kommune, ikke lægger skjul på, at ambitionsniveauet er højt:

“Visionen er at realisere ét samlet industrielt fyrtårn, der skal styrke Fyn og resten af Danmark nu og i fremtiden. Vi vil rage op og gøre en forskel, for Fyn har forudsætningerne for at udvikle morgendagens automatiserede og digitaliserede industrier. Allerede i dag har Fyn en etableret styrkeposition, der er afspejlet i klyngelandskabet og potentialerne inden for robotter, droner og det maritime område. Vi har med andre ord allerede et stærkt afsæt, og nu bliver potentialet for alvor sat i spil.”

Konsortiet peger på Fyns unikke kombination af industriområder: Droner i HCA Airport, produktion i storskala på Odense Havn, samarbejdende robotter i klyngen Odense Robotics og autonom, kystnær skibsfart i Det sydfynske Øhav.

Kenneth Muhs:

“Der er højst 35 minutters kørsel mellem adresserne, vi har et fælles arbejdsmarked afgrænset af to broer, og brancherne anvender alle teknologier som AI, 5G og andre Industri 4.0-teknologier. Og det er de samme forsknings– og uddannelsesinstitutioner, som leverer uddannede til alle områderne.”

Med REACT-EU-midlerne fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse sætter erhvervsfyrtårnet først og fremmest gang i etableringen af et nyt test- og udviklingscenter på Fyn til store konstruktioner, LSP (Large Structure Production). Det skal ligge på Odense Havn, hvor Lindø-værftet havde til huse, indtil det lukkede i 2012.

Blandt de projekter, som konsortiet forventer at gennemføre i 2022-23, er:

  • NextGen Drones, Odense: HCA Airport som internationalt hot spot for test og demonstration af droneteknologi. Etablering af testområde for droner. Regeringen har i 2021 besluttet at placere et nyt dronecenter i lufthavnen.
  • Maritime Autonomous Reliable Systems (MARS), Svendborg: Styrkelse af Fyn som knudepunkt for test og demonstration af autonom højteknologi i den bæredygtige kystnære skibsfart, bl.a. med etablering af et datacenter.
  • NextGen Innovation: Tværgående innovation på tværs af anbefalinger
  • Robotternes Hus: Etablering af fysisk/virtuelt besøgscenter/showroom, der skal styrke den internationale markedsføring af Fyn som centrum for robotteknologi.

Medlem af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse Claus Jensen har fulgt det fynske fyrtårn på tæt hold – både som formand for Dansk Metal og som formand for det regionale vækstteam for Fyn:

”Hvis vi skal fastholde danske virksomheders konkurrencekraft, er det afgørende med ny teknologi, og at vi udnytter vores styrkepositioner. Derfor er det glædeligt, at så mange virksomheder, der arbejder med robotter og droner, enten deltager i eller bakker op om det fynske fyrtårn. Det skaber fundamentet for arbejdspladser i fremtiden.”

Fakta om konsortiet bag Fyrtårn Fyn

Det nye konsortium består af 26 partnere: 13 private virksomheder, 4 kommunale aktører (bl.a. Business Region Fyn som er ansøger), 4 videninstitutioner, 3 erhvervsklynger samt 2 GTS’er (godkendte teknologiske servicevirksomheder). Yderligere 25 virksomheder uden for konsortiet bakker op om fyrtårnet.

Kommentarer