Erhverv

Lønstigninger endelig på vej til lægesekretærerne

HK Privat og Praktiserende Lægers Arbejdsgiverforening (PLA) er efter en lang og sej armlægning endelig blevet enige om en fornyelse af lægesekretærernes overenskomst. De får nu en fortjent lønstigning med tilbagevirkende kraft.

Nu er der udsigt til ordnede forhold i landets 3.400 lægepraksisser.

Efter 10 måneders forhandling er HK Privat og Praktiserende Lægers Arbejdsgiverforening (PLA) blevet enige om en fornyelse af lægesekretærernes overenskomst.

Lægesekretærerne kan se frem til en løn, der stiger med 2 % i 2021, 2,5 % i 2022 og 1,39 % i 2023. Samlet set vil lønnen – når den er slået igennem på pension og ferietillæg – være steget 6,65 % den 1. juni 2023. Den første lønstigning vil blive udbetalt med tilbagevirkende kraft fra den 1. oktober 2021.

Netop lønnen er det, der har været stridspunktet i forhandlingerne. Det siger Christoffer Marckmann, som er faglig sekretær i HK Privat, og som har siddet med i forhandlingsudvalget på lønmodtagersiden.

– Vi har stået stejlt på, at vi vil have lønrammen op. Når vi læser de årlige lønstatistikker, kan vi se, at lægesekretærerne sakkede bagud. Derfor har vi haft en formodning om, at de ikke har kunne forhandle sig til særlig meget oveni det, vi forhandler – sådan som man gør andre steder på det private arbejdsmarked. Og vil lægerne ikke betale ved de lokale forhandlinger, må vi sørge for, at de betaler ved de centrale, siger Christoffer Marckmann.

PLA ønskede at følge den offentlige overenskomstaftale på det regionale område – det såkaldte RLTN-forlig – som ville give medlemmerne en lønstigning på 5,12 % over de tre år, som overenskomsten løber.

– Men HK Privat har ikke indflydelse på de offentlige forlig. Derfor vil vi heller ikke være låst af det. Nu anerkender PLA endelig, at vi er to uafhængige parter, der forhandler en selvstændig overenskomst på det private arbejdsmarked. Så vi har endelig fået brudt med det princip og følger ikke længere en offentlig ramme, siger Christoffer Marckmann.

Overenskomsten bliver sendt til urafstemning blandt HK Privats medlemmer den 3. marts 2022. Afstemningen lukker den 16. marts klokken 23.59. Resultatet bliver offentliggjort på www.hk.dk/sundhedsgruppen 17. marts kl. 12.00.

Kommentarer